Browsing All Posts By

admin

CarPlay

11.4.2016 Články
image

Rok 2016 je pro motoristy a zároveň uživatele produktů Apple zlomovým, jelikož se do světa začnou rozšiřovat chytrá auta. Díky funkci CarPlay, která je součástí systému iOS 9, tak dojde k jedinečné integraci vozidla s iPhonem, což přinese pohodlnější ovládání během cestování. Automobilky rozšiřují do svých aut velké dotykové displeje, na které bude možné promítat aplikace z telefonu a lépe ovládat funkce vozu. Propojení iPhonu s autem přinese mnohem více, než jen bluetooth handsfree. Celý článek

Může se Vám líbit

Nastavení omezení v iPadu

3.4.2016 Články, Vzdělávání
image

Tento příspěvek ocení především správci techniky ve školách, kteří se mimo síť a počítače starají navíc o menší počet iPadů. Termín menší počet je opravdu klíčový. Byť vám následující postup pomůže nastavit restrikce a omezení v iPadu, není to cesta jak nastavovat větší počty zařízení.

Toto řešení je vhodné pro malou učebnu, anebo iPady, které kolují po škole. Ideálně se takto dá spravovat maximálně 10 zařízení. Cokoliv nad toto číslo již ztrácí kýženou efektivitu a dalším krokem je zcela jistě upgrade na MDM, neboli vzdálenou správu tabletů. Více o MDM na www.iSkolstvi.cz

Lepší než slova je jistě si vše zažít a proto se pusťte do sledování videa.

Může se Vám líbit

HeartWatch Aplikace

30.3.2016 Články
image

Aplikace HeartWatch je jedna z mnou nejpoužívanějších aplikací pro iPhone a především Apple Watch. Jedná se o aplikaci, která využívá snímání tepové frekvence Apple Watch a oproti standardně instalované nativní verze Zdraví ve vašem iPhonu umí mnohem více než jen získávání surových dat o srdečním rytmu. HeartWatch vytváří komplexní přehled a analýzu srdečního tepu v průběhu dne a také vašeho spánku. Získáte tak celkový přehled o vaší tepové frekvenci v přehledném grafickém zobrazení, ze kterého je patrné, kdy byla vaše tepová frekvence v klidu, normálním stavu a kdy naopak byla zvýšena.

Pro koho je aplikace určena?

Aplikaci využijí téměř všichni uživatelé Apple Watch. Sportovci, pacienti se srdečními obtížemi a každý komu své zdraví není lhostejné a čas od času chce získat základní měřitelné údaje o své kondičce. Já osobně spadám do všech tří kategorií a vzhledem k občasným srdečním arytmiím, je funkce monitoringu tepové frekvence a analýza průběžného rytmu srdce zcela přelomová.

Nejednou mi hodinky s aplikací HeartWatch již pomohly.

Za sebe mohu uvést dva zásadní momenty, kdy mi hodinky a aplikace pomohly při akutním srdečním problému. Občas se mi stává, že srdíčko přeskočí a zvolí si vlastní rytmus. V mém případě se jedná o arytmie AVNRT. Jedná se o stav, kdy moje srdce začne bušit na frekvenci 150 tepů/min a to i když třeba ležím. Není to nic příjemného. Pro mne a mé ošetřující lékaře jsem nyní schopen získat cenná data o celém průběhu arytmie a vše mohu lékaři nejen popsat, ale také zdokumentovat. Druhý případ, který je trochu horší se nazývá fibrilace síní. Je to stav, kdy srdce netluče pravidelně, ale tepová frekvence přeskakuje na různé tepové hladiny od 60 – 140. S tímto už je potřeba vyhledat pomoc. Do dnešního dne jsem tak neměl nástroj jak tento stav zdokumentovat do příjezdu záchranné služby. Nyní tak mohu již telefonicky informovat lékaře o přesných datech a aktuální tepové frekvenci.

Přesnost měření.

Určitě si řeknete, no jo, ale nakolik jsou takové informace z aplikace a hodinek přesné? Po zkušenosti, kdy mne v Praze musela odvést rychlá záchranná služba do nemocnice mohu potvrdit, že hodnoty z Apple Watch jsou identické se zařízeními na které mne připojili v sanitce a později v nemocnici! Škoda, že Apple neuvádí Apple Watch Medical Grade.

Vrátíme se nyní zpět k aplikaci. Nejprve se podíváme na hodinky.

 image                              image

Standardně aplikace zobrazuje poslední naměřenou hodnotu tepové frekvence s informací o tom, kdy byl tep měřen. Dále se zobrazí minimální a maximální naměřené hodnoty za den včetně času, kdy byly hodnoty naměřeny. Uprostřed displeje je pak uveden průměr tepové frekvence za poslední den.

Další funkcí aplikace je měření srdečního tepu, kdy spíte. Takto jasně oddělíte denní aktivity od doby, kdy jdete spát.

  image                              image

Při ranním probuzení měříte pomocí aplikace tepovou frekvenci po probuzení. Ranní tepová frekvence je velmi významným ukazatelem aktuálního stavu organizmu. Pokud cvičíte a děláte sport, zvýšení této hodnoty o 8-10 tepů/min. ukazuje, že se organizmus nedostatečně zregeneroval. V jiných případech se pak může jednat o příznaky nástupu nemoci.

V iPhonu se toho dozvíte ještě více

image

HeartRate v iPhonu poskytuje komplexní rozbor všech naměřených hodnot a převede je do jednoduše  srozumitelných grafů. Horní část displeje zobrazuje týdenní přehled s hodnotou průměrné denní tepové frekvence. Po kliknutí na jednotlivé dny v týdnu, se pak zobrazí kompletní analýza, která zahrnuje informace o minimální, maximální a průměrné tepové frekvenci. Dalším ukazatelem je informace o délce  spánku a tepové funkci. Tyto veličiny jsou pak jednoduše zobrazeny v podobě baterie, která zobrazuje procentuální hodnoty nabytí. Rychle a jednoduše tak máte přehled, aniž by jste museli věnovat pozornost číslům.

image

Po kliknutí na detail dne v týdnu jste informováni o průběžně zaznamenávaných hodnotách tepové frekvence. Ta je navíc v grafech ještě barevně odlišena na tepovou frekvenci odpočinkovou, zvýšenou odpočinkovou a zvýšenou. Opět velmi jednoduše a přehledně se uživateli v barvách zobrazí nejdůležitější údaje za uplynulý den.

Obdobných aplikací v App Store existuje celá řada. Aplikace HeartWatch je v tomto ohledu ojedinělá a to nejen z hlediska možností a funkcí, ale především kvůli uživatelské přívětivosti a to nejen z pohledu ovládání, ale především z pohledu uživatelské jednoduchosti porozumění sdělovaných hodnot.

Aplikaci pořídíte v App Store za €2.99
Zobrazit aplikaci v App Store

Může se Vám líbit

Apple Watch a nastavení Zpráv

26.3.2016 Články
image

Taky se vám občas stane, že vaše Apple Watch nezobrazují některé zprávy? Po delší době se mi kombinací nastavení některých funkcí podařilo přijít na to, jak hodinky nastavit tak, aby se zprávy zobrazovaly vždy. Nyní již mohu svědomitě říct, že se na hodinky mohu stoprocentně spolehnout ve všech zásadních notifikacích.

V prvním kroku, je zapotřebí ve vašem iPhonu v položce Nastavení, Oznámení nastavit chování zpráv. Aby vše fungovalo správně, je zapotřebí povolit oznámení v Oznamovacím centru, Odznaky na aplikaci a Na uzamčené obrazovce.  Pokud si nepřejete, aby kdokoliv na Uzamčená obrazovce viděl přicházející zprávy, resp. jejich obsah zatrhněte položku zobrazovat náhledy.

image

V Dalším kroce zvolíme v iPhonu aplikaci Apple Watch, Oznámení a v této položce vybereme Zprávy. Zde nastavte Vlastní nastavení, Zobrazovat upozorněních, Heptika, případně dle potřeby i Zvuk.

image

S tímto nastavením by již vaše Apple Watch měli stoprocentně zobrazovat všechny příchozí zprávy.

Může se Vám líbit

iOS 9.3 beta aneb iPad ve školství

17.1.2016 Vzdělávání
image

Nová verze Apple iOS 9.3 beta přináší významné změny pro školství. Apple připravil nástroje pro správu iPadů ve výuce a jejich efektivní využití. Nová verze zahrnuje vše co doposud chybělo a po čem naši pedagogové volali už nějakou dobu.

Školství v ČR zaznamenalo výraznou změnu v oblasti digitalizace a využití tabletů. Pedagogové dnes mohou své žáky zaujmout aplikacemi napříč jednotlivými studijními obory. iPady jsou dnes využívány na základních a středních školách ve výuce matematiky, jazyků, přírodních věd, fyziky, chemie a neodmyslitelně se zapojily do vzdělávání dětí s různými typy postižení. Výuka za pomocí iPadů přetváří dosavadní zažité způsoby výuky a přináší působivý element interaktivního vyučování, který baví děti a je zároveň přívětivý pro samotné vyučující.

V rámci podpůrných projektů EU a MŠMT vznikly v minulém roce projekty pro nákupy technologií a tabletů do škol. Nyní se dotační a podpůrná aktivita zaměřila na vzdělávání pedagogů, kteří jsou systematicky edukováni pro využívání tabletů ve výuce. Pro rok 2016 se dá předpokládat, že tyto aktivity budou i nadále intenzivně pokračovat a tablety se stanou nedílnou součástí výuky na všech školách. Byla by chyba se tomuto trendu jakkoliv bránit, protože dnešní reálný svět již tato zařízení naplno využívá. Příkladem jsou profese lékařské, obchodní, marketingové a výjímkou nejsou ani průmyslové obory, kde iPady již dnes využívají pracovníci jednotlivých výrobních provozů pro zefektivnění činnosti na pracovišti.

Vraťme se tedy zpět ke zmiňované aktualizaci iOS 9.3 pro školství. Nová aktualizace přináší změny, které pedagogům a žákům výrazně usnadní stávající využívání těchto zařízení.


Sdílení iPadu pro studenty:

Tato funkce přináší možnost přihlášení se na kterýkoliv iPad ve třídě pod svým žákovským účtem a ten zobrazí profil a informace pro daného studenta. Doposud tuto funkci suplovalo hromadné nastavení iPadu pro všechny žáky v rámci MDM neboli mobile device management(hromadná správa zařízení), anebo a to v horším případě individuální zásah pedagoga do jednotlivého zařízení. Poslední varianta je však časově náročná a ne vždy v rámci vyučovací hodiny je možné se tomuto nastavení věnovat.


Aplikace pro třídu:

Pomocí této aplikace může vyučující sledovat na svém iPadu jednotlivé kroky a činnost každého žáka ve výuce při práci na zadání, které je pomocí této aplikace sdíleno všem studentům. Pedagog tak může velmi rychle a efektivní pomoci při řešení problému a zároveň za pomoci Apple TV jednotlivé iPady žáků zobrazit na dataprojektoru. Výuka se tak stává opravdu interaktivní a především pak vysoce efektivní.


Školský manažer:

Tato utilita dokáže snadno a rychle spravovat jednotlivé iPady a připravit jejich nastavení pro další využití MDM. Opět věc, která doposud byla řešena pouze za pomoci individuální podpory, kdy pedagog byl nucen pro každou změnu a nastavení v zařízení mít fyzicky iPad ve svých rukou a pouze takto změny v nastavení prováděť.


Správa Apple ID:

Další výrazný pomocník, který velmi jednoduše a rychle umožní škole vytvářet jednotlivá Apple ID pro své studenty a následně je také spravovat. Ti co si prošli nastavením několika desítek iPadů a jejich Apple ID ví o čem hovořím.  Za stávající situace se nejedná o nikterak rychlý a jednoduchý počin. Nastavení pár desítek iPadů v rámci školy a jejich Apple ID mnohdy znamená celodenní úsilí. V případě změn na zařízeních si pak umíme představit ochotu jednotlivých pedagogů absolvovat opakovaně tento křest ohněm.

Výše popsané funkcionality přináší pro segment školství opravdovou spásu a zcela jistě budou vítaným pomocníkem pro zjednodušení každodenní práce s iPady. Především pak pro pedagogy se výrazně zjednoduší jejich práce a věřím, že o to více budou mít chuť do práce.

Jak už to ale někdy bývá, tak i v tomto případě to má háček. Funkcionality nové verze pro iPady bude možné využívat pouze v zemích, kde Apple provozu VPP  neboli Volume Purchase Program (program hromadných nákupů na App Store)

Aktualizace článku 3.11.2016: Vzhledem k významné změně a zavedení VPP a DEP v ČR pokračujte na nový článek o těchto Apple programech.

I vzhledem k výše uvedenému, není třeba věšet hlavu. VPP program bude spuštěn také v ČR, byť k dnešnímu dni není znám přesný datum a je možné, že to nebude ani v tomto roce. Pro efektivní nastavení a kvalitní podporu jednotlivých iPadů existují již dnes nástroje v podobě  hromadné správy MDM mobile device management (hromadná správa zařízení) tento nástroj i po uvedení VPP na tuzemský trh bude významným bratříčkem efektivní správy a práce s iPady ve školách. Správu MDM je možné zřídit již dnes v rámci akreditované školení MŠMT. Více informací a možnost řešení objednat se dozvíte na stránkách www.iSkolstvi.cz MDM stojí školu jednorázovou investici  15.000 kč a řeší mnoho stávajících potřeb jako jsou nastavení hesel na Wi-fi pro všechny iPady najednou, vkládání aplikací do iPadů, vytváření jednotlivých profilů, nastavení emailových klientů a zároveň i ty momenty, kdy se zdá, že iPad nereaguje správně. To vše bez nutnosti fyzicky iPad držet v rukou a navíc je možné nastavit všechny tyto parametry najednou do několika desítek zařízení.

Může se Vám líbit

Fotografie na iOS

21.11.2015 Články
Fotky na AppStoru

Mobilní fotografie je fenomén, který byl před lety nastartován příchodem iPhonu. Od té doby se kamery mobilních telefonů posunuly o několik kroků kupředu. Podle statistik portálu Flickr je iPhone nejpoužívanějším fotoaparátem jejich uživatelů. Dělat pěkné fotky přímo z telefonu dnes může opravdu každý a stačí mu k tomu jeho oblíbený telefon. Rád bych Vám popsal, jak na iOS můžete vytvářet ještě o trochu zajímavější a hezčí fotky. Odkazy v textu vedou na aplikace v AppStoru, takže si je můžete jednoduše nainstalovat otevřením ve Vašem iPhonu.

Celý článek

Může se Vám líbit

Nový iPhone 6S – v čem je jiný?

19.11.2015 Články
iPhone 6S

Začátkem září byl představen nejnovější iPhone 6S a rád bych Vám z praktického hlediska představil jeho hlavní přednosti ve srovnání s předchůdcem. Apple ve svém reklamním sloganu tvrdí, že se “změnilo jenom všechno”. Na první pohled stejný iPhone jako jeho předchozí varianta opravdu v sobě ukrývá spoustu novinek. A pokud nebudeme přístroj hodnotit pouze podle jeho vnějšího vzhledu, brzy zjistíme, že se uvnitř opravdu změnilo hodně. Jak už bývá u Apple zvykem, novinky jsou k lepšímu a opět usnadňují uživateli práci s telefonem a celkově jeho pracovní návyky. A která vylepšení jsou u nových iPhonů 6S nejzajímavější?

Celý článek

Může se Vám líbit

Bude nová generace Apple TV revoluční?

2.10.2015 Články
appletv

Další z novinek, které Apple v září představil, je nová generace Apple TV. Tento multimediální set-top box dosud sloužil k promítání filmů a pořadů přes iTunes a ke snadnému propojení a projekci z Maců, iPadů a iPhonů. Přidaná hodnota pro uživatele mohla být velice často diskutabilní. Apple TV má navíc především v USA silnou konkurenci v podání chytrých a levných Chromecast od Google. Z těchto důvodů bylo velice zajímavé sledovat, co nového již 4. generace Apple TV přináší do našich obývacích pokojů nebo zasedaček.

Tim Cook představil budoucnost televizí v aplikacích. Proto nová Apple TV přináší celou řadu rozšíření a novinek směrem ke koncovému uživateli i k vývojářům. Aby bylo možné nové aplikace používat, dostane Apple TV přepracovaný dálkový ovladač s dotykovým snímačem a chytrou asistentkou Siri (ovšem proslýchá se, že tato verze nebude dostupná pro trhy, kde není Siri lokalizována, tedy například i Česko). Aplikace poběží na novém tvOS a otevírají vývojářům další dveře, jak využít technologický potenciál platformy i kreditní karty uživatelů.

appletv3

Multimediální obsah pro Apple TV nadále zajišťuje iTunes, ovšem nabídka se rozroste o televizi HBO NOW, Netflix, Hulu, WatchESPN a další (dostupnost opět závisí na regionu, například v Česku zatím většina těchto televizí nevysílá). Lze předpokládat, že díky možnosti vytvářet aplikace, se časem objeví nabídka lokálních televizí jako iVysílání, Voyo, iPrima nebo TopFun. Díky asistentce Siri je prohledávání obsahu velice snadné a daný pořad Vám najde napříč několika videotékami. Siri dále umí přiblížit divákovi informace o pořadu. Reaguje na otázky jako “Najdi mi filmy, které režíroval Tarantino a ve kterých hrál Samuel L. Jackson” nebo ve výčtu Vašeho oblíbeného seriálu najde “epizodu, ve které zazněla konkrétní skladba”. Samozřejmě si takto můžete velice snadno dohledávat informace o hercích, režisérech, jejich další díla atd.

appletv2

Aplikace spolu s novým dálkovým ovladačem mění klasickou Apple TV v novou herní konzoli podobnou Nintendu Wii nebo Xboxu. Znamená to, že si u televize užijete novou zábavu se svými přáteli nejen sledováním filmů, ale i hraním zábavných multi-playerových her. Zpočátku bude nabídka aplikací i her omezená, ale dá se předpokládat, že se rychle objeví nové a zajímavé kousky. Můžeme se nechat překvapit, jak si vývojáři poradí s novým kanálem, u kterého řada z nás tráví dost volného času.

Nad představenou Apple TV visí i řada otazníků. Prvním je již zmíněná nedostupnost některých služeb v daných regionech popřípadě dodávání celé Apple TV se starým dálkovým ovládáním do regionů, kde není dostupná Siri. Z uživatelského hlediska se nabízí otázka, jak bude Apple TV řešit přihlašování do iTunes. Ačkoliv je dnes možné nakupovat aplikace a sdílet je mezi rodinu, v rámci ochrany vlastního soukromí bych uvítal možnost snadného odhlášení ze svého Apple ID, což bylo dosud na Apple TV relativně složitý proces. Osobně jsem na novou Apple TV zvědavý. Určitě posune o kus dál naše návyky, jak jsme se dosud dívali na televizi.

Může se Vám líbit

Nový iPad Pro

29.9.2015 Články
ipadpro2

Pro někoho možná trochu nečekaným krokem bylo, když Apple na zářijovém Eventu představil velký iPad Pro. Když se ovšem podíváme na úspěch iPadů ve firemní sféře, dojde nám, že se jednalo o zcela logický krok. Je známo, že Apple uzavřel důležité partnerství se společností IBM, které používání iPadů v práci nahrává. Velký iPad je jednoznačně dobrým a rozumným krokem, jak upevnit pozici tabletů s nakousnutým jablíčkem ve firemním prostředí.

Celý článek

Může se Vám líbit

GTD aneb práce s prioritami

16.8.2015 Články
101-ideas-negocios

Co je to GTD?

V dnešní době stále častěji používaná anglická zkratka GTD neboli Getting Things Done, se zabývá problematikou metody organizace práce. V překladu Getting Things Done znamená mít vše hotovo. Tuto formulaci nicméně nelze brát doslovně, neboť metoda GTD spíše pomáhá řešit samotný systém toho jak mít to nejdůležitější v nejkratším čase hotovo. Reálně se smiřte s tím, že na konci dne mít všechno hotovo nikdy nebudete. V České republice tuto metodu již delší dobu nejen výborně ovládá, ale také lektoruje Petr Mára. S Petrem se znám již delší dobu z mého působení pro společnost Apple, pro kterou Petr pracuje jako lektor. Metoda GTD je aplikovatelná u téměř jakékoliv administrativní, anebo manažerské činnosti. V podstatě ji tedy může využít a může pomáhat každému z nás. Osobně jsem několikrát narazil na problém, že nejsem schopen v termínech, anebo v požadované kvalitě dokončovat některé z mých úkolů. Pro mne bylo toto uvědomění si stávající situace zřejmě největším osobním pokrokem, kdy jsem začal přemýšlet nad tím jak vše zvládát lépe. V první řadě jsem si musel přiznat, že chyba zřejmě nebude v mém okolí, ale ve mně samém. Uvědomění si problému byla věc jedna, ale samotné řešení už věc druhá.

Není to jen o aplikacích!

Díky tomu, že využívám všechny dostupné a inovativní technologie, představoval jsem si, že prostě jen stáhnu nejlepší možné aplikace pro time management a problém bude z větší části vyřešen. Záhy jsem zjistil, že nejen, že jsem vůbec nic nevyřešil, ale navíc jsem utratil spoustu peněz za aplikace ve kterých jsem se úplně zamotal a kterých dnes využiji ani ne polovinu. K aplikacím, které jsem nakoupil jsem totiž neuměl přiřadit to nejdůležitější a tím je samotný systém a metoda práce s informacemi včetně jejich delegování. Ve své podstatě totiž můžete i nadále používat tužku a papír a pokud jste schopni nad tímto způsobem „ukládání dat“ postavit systém, který pro vás bude fungovat, máte vyhráno.

Nebuďte otroky svých chytrých zařízení

Vzhledem k mojí práci ředitele společnosti, která se zabývá kromě prodeje Apple technologií také inovacemi v průmyslu, školství, sportu a medicíně si musím umět svou každodenní činnost dobře naplánovat a ještě lépe se naučit pracovat s nepřetržitým tokem informací. Moje každodenní činnost spočívá v práci na připravovaných projektech inovací, komunikaci s manažery jednotlivých divizi, státní správou, partnerskými společnostmi a neodmyslitelně firmou Apple, která je nedílnou součástí našich řešení. V dnešní době, kdy většina z nás využívá všechny dostupné technologie k tomu, abychom byli výkonnějšími a rychlejšími si tak paradoxně vytváříme problém, kdy se stáváme otroky chytrých telefonů, tabletů a super výkonných počítačů, kteří již neslouží nám, ale bohužel my jim, protože jsme si je takto nastavili. Využíváním moderních technologií tak již nečekáme na příchod do kanceláře, kde si zkontrolujeme doručenou poštu, ale máme již kdykoliv a kdekoliv tyto informace sebou. Na straně jedné je to nezbytná výhoda, že mohu okamžitě reagovat a komunikovat s okolním světem, na straně druhé se tak stáváme otroky času zařízení, které nám odpírá čas na jiné aktivity, které jsou v danou chvíli prioritní. Je to v podstatě jednoduché pokud vám dorazí denně 100 e-mailů přičemž jednomu emailu se budete věnovat pokaždé kdy vám bude doručen, tak máte problém, protože v průběhu dne budete odskakovat od své práce ke komunikaci, která ve většině případů prostě a jednoduše počká.

Základem úspěchu je mít Systém

U Petra jsem absolvoval v Praze jedno z jeho GTD školení a začal pak hned pracovat na vlastním systému organizace práce. Toto školení všem doporučuji. Petr je špičkovým  školitelem a má dar věci dobře popsat a předat je dál. V rámci školení mi Petr ukázal, jakým způsobem si postavit vlastní systém organizace práce a jak s ním dále pracovat. Pro mne bylo velmi zajímavé seznámení s metodou Mind Mapping, což v překladu znamená myšlenkové mapy. Myšlenkové mapy vám významně pomohou při přípravě nových projektů, kdy jednoduchou metodou tvorby jakéhosi pavouka svých myšlenek postupně a zcela logickou cestou vytváříte úkoly pro váš nový projekt. Ještě po cestě zpět vlakem ze školení z Prahy domů jsem si to musel vyzkoušet na našem novém projektu přípravy workshopu pro průmysl.

Workshop_iPrumysl

Ani jsem moc nepřemýšlel nad tím co a jak mám dělat a pustili jsem se do kreslení toku informací které mě napadaly u jednotlivých kroků, které je potřeba zajistit pro přípravu takovéhoto workshopu. Výsledek byl pro mne hned napoprvé naprosto úžasný. Aplikace kterou mi Petr doporučil umí nejen dobře vizuálně znázornit to co nosíte v hlavě, ale zároveň mi z toho program vytvořil souhrn úkolů, které z této myšlenkové mapy vyplývají. Pak už bylo nasnadě tyto úkoly přenést do nástroje pro projektovou a týmovou spolupráci a delegovat jednotlivé úkoly. Zcela zásadní pro mne bylo, že jsem se již k samotné tvorbě úkolů nemusel vracet a tudíž jsem tento projekt mohl úplně a zcela vypustit z hlavy. V tomto vidím za sebe  velký přínos metody GTD. Tedy jak dostat vše z hlavy tak, ať na to nemusím myslet a nechat systém, aby za mne pracoval a v termínu mi daný úkol, anebo aktivitu připomněl.

Snímek obrazovky 2015-08-16 v 17.01.13

Nevymýšlet vymyšlené

V rámci této nové metody organizace práce je ale potřeba se zcela jinak a to především mentálně nastavit. Moje dosavadní pracovní návyky zaznamenaly výraznou změnu což nepovažuji za nijak vážný problém. Mentální nastavení sebe sama však většinou bývá tím faktorem nezdaru a tedy největšího problému, při implementaci GTD systému. Toto je věc, se kterou se prozatím každý den potýkám a jen striktním nastavením, že takto to prostě musí být je u mne samotného tou jedinou metodou, jak začít tento systém každodenně používat.

Metoda GTD je svým způsobem jen velmi jednoduchý návod na to jak si vytvořit vlastní systém práce. Složité si to pak začneme dělat my sami tím, jak si myslíme, že by se to mělo dělat správně. V mém případě se tak velmi ochotně předávám do rukou těch, pro které tento systém funguje a kteří s ním mají již mnohaleté zkušenosti. Sám jsem teprve na úplném začátku, ale již dnes vidím, že věci mohou fungovat daleko lépe, úkoly být vyřízeny daleko rychleji a najednou i začít mít čas na sebe.

K této problematice se určitě ještě v budoucnu vrátím a popíšu mé zkušenosti. Přikládám odkazy na webové portály, které se  GTD zabývají.

Co to je GTD https://cs.wikipedia.org/wiki/Getting_Things_Done
WebPetra Máry http://petrmara.com/#home
Blog Petra Máry http://blog.petrmara.com
Na kurzy GTD je možné se registrovat zde http://www.elai.cz/workshopy/

 

Může se Vám líbit